Postanowienia ogólne
 
 
§1.1 Regulamin jest zbiorem zasad, których zarówno Administrator, jak i Użytkownik musi przestrzegać.
§1.2 Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go.
§1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Użytkownika z jego przestrzegania.
§1.4 Decyzja Administratora jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.
§1.5 Od momentu założenia konta na witrynie Alune.pl lub od momentu dołączenia na Discorda powiązanego z witryną każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto.
§1.6 Wszystkie założone konta oraz ich zawartość są własnością witryny Alune.pl, a Użytkownik dysponuje nimi jedynie w celach rozrywkowych.
§1.7 Wraz z rejestracją Użytkownik świadom jest możliwości zamknięcia witryny Alune.pl w dowolnym momencie i utraty konta wraz z jego zawartością.
§1.8 Definicja Administratora - Administratorem jest każdy członek teamu Alune posiadający wyższą rangę niż  Game Master.
§1.9 Definicja Członka Teamu-jest to każda osoba posiadająca rangę funkcyjną czyli np. GM,Tut,Mod,Mod DC itd.
 
 
 
Administrator
 
 
§2.1 Administrator ma prawo do zweryfikowania danych Użytkownika.
§2.2 Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika, gdy uzna, że działa on na szkodę witryny Alune.pl.
§2.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania i kradzieże. Każdy użytkownik zobowiązany jest dbać o swoje ID i hasło dostępu do konta.
§2.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oszustwa wynikające z handlu za realną gotówkę i z wymiany pomiędzy serwerami wyjątkiem jest wymiana w której uczestniczył serwerowy Pomocnik Wymian.
§2.5 Administrator zazwyczaj odpowiada na zgłoszenia graczy w ciągu 48 godzin.
§2.6 Administrator nigdy nie poprosi Użytkownika o hasło.
§2.7 Administrator ma obowiązek traktowania wszystkich Użytkowników jednakowo.
§2.8 Administrator ma prawo nałożyć blokadę na konto. Nawet w przypadku, gdy nie łamie ono spisanego regulaminu, ale zachowanie gracza narusza standardy netykiety lub działa na szkodę witryny Alune.pl i społeczności. 
 
 
 
Użytkownik
 
 
§3.1 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgłoszone przez siebie treści i dysponowanie kontem.
§3.1.0 Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć swoje konto oraz przedmioty na nim zgromadzone przed dostępem osób trzecich.
§3.2 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Netykiety. Zakazuje się stosowania wulgaryzmów, spamowania, publikowania treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego, grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę, obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie, nawołują do popełnienia przestępstwa, propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Dotyczy to zgłoszonych treści na czacie, nazwy postaci, nazwy konta, nazwy sklepu i nazwy konia.
§3.3 Użytkownik ma prawo i obowiązek do współpracy z Administratorem, powinien zgłaszać mu wszelkie naruszenia regulaminu, usterki witryny Alune.pl i wszelkie inne problemy, oraz być aktywnym podczas kontroli i ma obowiązek odpisać na wiadomość od Adminisratora (np. przy podejrzeniu o nielegalne oprogramowanie). 
§3.4 Zakazane jest posługiwanie się przez Użytkownika nieswoimi danymi, podszywanie się pod inne osoby czy Administrację.
§3.5 Zakazane jest udostępnianie przez użytkownika danych osobowych innych Użytkowników.
§3.6 Zakazane jest używanie nielegalnych oprogramowań i ingerowanie w pliki klienta gry w celu zaimplementowania cheatów. 
§3.7 Zakazane jest reklamowanie przez Użytkownika innych serwerów, for czy prywatnych firm.
§3.8 Użytkownik ma prawo do odwołania się od kary nałożonej przez Game Mastera, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem, decyzja Administratora jest ostateczna, a Użytkownik musi pogodzić się z podjętą przez niego decyzją. Czas na odwołanie wynosi maksymalnie 7 dni. Po tym czasie zgłoszenie zostanie automatycznie odrzucone.
§3.9 Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnych danych przy rejestracji, które będą pomocne przy kontakcie z Administracją.
§3.10 Rejestracja, jak i gra na witrynie Alune.pl jest darmowa, z zastrzeżeniem, iż wszystkie przedmioty oraz konta i postaci na Alune są własnością Administracji. Gracz jedynie bez opłaty dzierżawi prawo do korzystania z danego konta.
§3.11 Użytkownik jest zobowiązany do nadzorowania przebiegu handlu z innymi graczami. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wnikłe z nieuczciwości innych graczy.
§3.12 Punkt 3.11 uchyla się, gdy wymiana prowadzona jest pod nadzorem Pomocnika Wymian. Wtedy gracz, który nie dotrzymał warunków transakcji (np. wylogował się, przestał reagować na wezwania Pomocnika) otrzymuje permamentną blokadę na wszystkie powiązane konta bez możliwości odbanowania, a skradzione przedmioty zostają zwrócone stronie poszkodowanej. Jednakże możliwość zgłoszenia faktu oszustwa, lub niedopełnienia warunków wymiany możliwa jest maksymalnie do tygodnia (7 dni) od daty zakończenia transakcji. Po tym czasie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
§3.13 Blokowanie spacji, używanie autoclickera itp.  podczas gdy gracza nie ma fizycznie przy komputerze będzie skutkowało blokadą konta na 24h, podczas trwania jakichkolwiek eventów pierwsza blokada będzie nałożona na 5 dni, w przypadku gdy przewinienie się powtórzy konto zostanie zablokowane na stałe.
 
 
 
Oszustwa
 
 
§4.1 Modyfikowanie klienta gry w jakimkolwiek stopniu jest surowo zabronione i prowadzić będzie do stałej blokady konta.
§4.2 Używanie botów, symulatorów klawiatury/myszy lub innych podobnych programów jest zabronione i będzie skutkować stałą blokadą konta.
§4.3 Używanie jakichkolwiek programów / skryptów, które automatyzują grę jest zabronione i będzie skutkowało stałą blokadą konta.
§4.4 Każda próba podszycia się pod Administratora będzie surowo karana.
§4.5 Każda próba wyłudzenia Loginu/Hasła innego użytkownika będzie surowo karana.
§4.6 Upublicznianie przez Użytkownika adresów stron, które mogą wyrządzić szkodę będzie skutkować stałą blokadą konta.
§4.7 Korzystanie z narzędzi maskujących prawdziwy adres IP (VPN, Proxy itp.) bez uzasadnionego powodu i uprzedniej zgody Administracji będzie skutkować stałą blokadą konta.
§4.8 Łowić/Kopać w jednym momencie można tylko i wylącznie na maksymalnie 3 postaciach. Większa ilość będzie traktowana jako bot i będzie blokowana za pierwszym razem na 24 godziny a następnym stałą błokadą wszystkich kont.
 
 
 
 
Item Shop / Płatności
 
 
§5.1 Korzystanie z ItemShop jest dobrowolne i traktowane jako dobrowolna donacja dla twórców projektu Alune. Za korzystanie z witryny nie są pobierane opłaty. Wirtualna waluta została wymyślona na potrzeby witryny Alune.
§5.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne treści Przelewów realizowanych przez Użytkownika.
§5.3 Administrator ma obowiązek przyjmowania reklamacji, jednak wszelkie próby oszustw w celu wyłudzenia Smoczych Monet/Monet Krakena zakończą się stałą blokadą konta.
§5.4 Administrator nie zwróci wydanych pieniędzy w wypadku kradzieży konta, wysłania błędnej treści Przelewu, czy w wypadku zamknięcia witryny.
§5.5 Administrator nie zwróci wydanych pieniędzy ani przedmiotów w wypadku, gdy konto zostanie zbanowane z winy gracza.
§5.6 W przypadku kiedy gracz doładuje konto wykorzysta zakupione Monety Krakena, a następnie złoży wniosek o zwrot wpłaty, mimo pomyślnego doładowania i korzystania z MK - konto gracza zostaje permamentnie zbanowane do czasu wyjaśnienia sprawy.
 
 
 
Handel na i pomiędzy serwerami
 
 
§6.1 Każda operacja handlu/wymiany przeprowadzana jest z wyłączeniem odpowiedzialności Administracji.
§6.2 Administrator nie ingeruje w operacje handlu/wymiany między użytkownikami.
§6.3 Dozwolona jest sprzedaż kont na serwisach aukcyjnych takich, jak Allegro,Olx,eBay itp z wyłączeniem celowej sprzedaży konta o wartości nieproporcjonalnej do ilości Yang / Won (przykładowo zabronione jest sprzedawanie postaci na 1 poziomie z dużą ilością Yang/Won) Każda udowodniona próba naruszenia tego punktu będzie skutkowała permanentnym banem na konto, na którym znajdowała się postać zaoferowana na serwisie aukcyjnym.
§6.4 Zabroniony jesty handel Yang, Won, Przedmiotami (z wyjątkiem wysokopoziomywch i unikatowych) oraz Monetami Krakena za realną walutę oraz oferowanie ich na serwisach aukcyjnych takich jak Allegro,Olx,eBay itp. Każda udowodniona próba naruszenia tego punktu będzie skutkowała permanentnym banem na wszystkie powiązane konta osoby sprzedającej.
§6.4.1 Lista przedmiotów które można sprzedać za realną walutę znajduje się na forum lista ta będzie edytowana ze względu na wartość przedmiotów spowodowaną aktualzacjami i zmianami wprowadzonymi na witryne.
§6.4.2 W związku z zakazem handlu przedmiotami każdy udowodniony zakup będzie skutkował usunięciem przedmiotu/zredukowaniem ilości Yang u osoby kupującej.
§6.4.3 W przypadku, kiedy zakupiony przedmiot będzie pochodził z buga administracja usuwa go bez poinformowania osoby, która go kupiła.
§6.4.4 Zakazuje się reklamowania aukcji z kontami w grze oraz na wszystkich platformach powiązanych z serwisem Alune.
§6.4.5 Zakazuje się handlu za i na (Skiny CS:GO) gdyż podchodzi to pod handel realną walutą.
 
 
Kary
 
 
§Administrator ma obowiązek ukarać Użytkownika łamiącego Regulamin.
§Administrator decyduje o czasie trwania kary.
§Karą może być:
 
1) ostrzeżenie
 
2) zablokowanie możliwości pisania na czacie
 
3) tymczasowa blokada Konta
 
4) permanentna blokada Konta
 
5) permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych
 
6) permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych oraz adresu IP
 
§Powody nałożenia kary:
 
   - niestosowanie się do zasad zawartych w Regulaminie;
   - groźby, zastraszanie, wymuszanie wobec innych Użytkowników;
   - obrażanie innych Użytkowników;
   - podszywanie się pod innych Użytkowników;
   - udostępnianie danych osobowych innych Użytkowników;
   - podszywanie się pod Administrację;
   - niestosowanie się do poleceń Administratora;
   - świadome wykorzystywanie błędów gry w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści;
   - używanie nielegalnych oprogramowań oraz modyfikacje gry;
   - oferowanie przedmiotów/kont na serwisach aukcyjnych;
   - wszelkie inne działania uznane za Administracje jako szkodzące witrynie Alune.pl.
 
 
Postanowienia końcowe
 
 
§7.1 Powyższy Regulamin zawiera zbiór praw, informacji i obowiązków, które każdy Użytkownik naszego serwisu bez wyjątków powinien znać i przestrzegać.
§7.2 Zastrzegamy sobie prawo do edycji powyższego Regulaminu w dowolnym miejscu i czasie.
§7.3 Użytkownik ma obowiązek zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie.
§7.4 Każda zmiana regulaminu wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać natychmiast po pojawieniu się na tej stronie.
§7.5 Administracja zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych graczy (tj. w szczególności adres e-mail, adres IP) w przypadku otrzymania formalnego wniosku od organów do tego uprawnionych na skutek naruszenia prawa.
§7.6 Ostateczną decyzję w kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje Administracja.
 
Właściciel serwisu:
Amadeusz Rajkowski JET GAMES
Mikułowice 452
28-100 Busko-Zdrój
NIP: 6551975775
REGON: 369149727

Kontakt: [email protected]